Wat is een augmented reality headset?

Wat is een AR-bril en wat kun je ermee?

"AR" staat voor "uitgebreide realiteit". Met een AR-bril (ook wel augmented reality headset genoemd) duikt je niet helemaal in een virtuele wereld, maar je kijkt naar de "echte" wereld om je heen met nieuwe ogen. Informatie over je omgeving kan bijvoorbeeld worden weergegeven: geografische gegevens, technische of historische feiten, tijden, temperaturen, enz. De AR-bril maakt gebruik van Augmented Reality techniek en daarmee ontstaan mogelijkheden die de AR-bril tot een praktisch instrument maakt. De headset wordt bijvoorbeeld toegepast in de logistiek en opslag: de AR-bril wordt daar gebruikt om informatie over opgeslagen producten of pakketten op te halen en door te geven, waardoor werkprocessen vergemakkelijkt en versneld kunnen worden.
Voor privé-gebruik zijn andere toepassingen echter interessanter: gebruik de AR-bril bijvoorbeeld als GPS-navigatieapparaat of neem foto's en video's met bril. En natuurlijk ontbreekt het entertainment ook niet. Met een AR-bril kun je in 3D spelen, winkelen, video's streamen, informatie bekijken over de muziek waarnaar je luistert, een ruimtelijke puzzel op de tafel opstelt en met vrienden en nog veel meer afspelen. AR-applicaties (AR-apps) zijn inmiddels in toenemende mate beschikbaar.

Waar kan je een AR-bril voor gebruiken?

Enkele voorbeelden van toepassingen: foto's en filmpjes maken, routeplanner gebruiken, gebruik van apps, informatie en tips tijdens:

Sport:
- bekijken van snelheid
- tijdsweergave/stopwatch
- routeplanner
- opnames maken
- instructies bekijken
- communicatie met andere sporters
- sportprestaties registreren en analyseren

Reizen en uitjes:
- foto's en filmpjes maken
- interactieve rondleiding
- bekijken bewegwijzering
- routeplanner gebruiken
- info openbaar vervoer
- lezen van reisinformatie
- communicatie
- vertaling buitenlandse taal

Hobbies:
- instructies lezen tijdens het
maken (bijv. recept bij koken)
- anderen laten meekijken bij iets
interessants
- informatie opzoeken en bekijken
- opnames maken (foto, filmpje)
- samenwerking met anderen

Bedijfsleven:
- werkinstructies opvolgen en
handleiding lezen
- inspecties, reparaties en
onderhoud
- opzoeken productinformatie
- afvinken van checklists
- actuele werkinformatie lezen
- opnames maken
- geautomatiseerd inwerken
- communicatie met collega's

Politie en brandweer (veiligheidsbranche):
- lezen crisisinformatie
- mee laten kijken op locatie
- verzamelen bewijsmateriaal
- protocollen lezen
- samenwerking veiligheidsdiensten

School en studie:
- faciliteren van afstandsleren en studenten die niet op school aanwezig zijn
- studenten kijken realtime mee met (gast-)docent op locatie op afstand
- docent leest realtime vragen en feedback tijdens de les of hoorcollege
- lezen aanvullende studieinformatie tijdens de les, hulp bij studie
- selfservice rondleiding door campusgebouw / navigatie
- bekijken sheets tijdens presenteren

Meer informatie over Augmented Reality vind je hier: