AR-bril toegepast in het onderwijs

12 februari 2019 - geschreven door: René
Augmented reality bril in de klas gebruiken
Onderzoekers van een Finse universiteit doen al meer dan tien jaar onderzoek naar het effect van informeel leren en van leren met behulp van AR. Ze deden een klein onderzoek. 146 leerlingen van 12 jaar oud bezochten een Sciencecenter en gebruikten bij hun bezoek Augemented reality. Doel van de onderzoekers was om informeel leren met behulp van AR te analyseren. De resultaten lieten zien dat AR een positief effect had op het leren. Leerlingen die normaal minder goed presteren in technische vakken konden met behulp van AR de achterstand op de andere leerlingen overbruggen. De leerlingen die normaal hoge resultaten halen kregen door de AR meer uitdaging en behaalden hogere leerresultaten. Evidence based onderzoek naar het gebruik van ict en digitale middelen in onderwijs is nog erg weinig volgens professor Hannu Salmi van de Universiteit van Helsinki. Digitaal materiaal is vaak nog ouderwets, boeken zijn bijvoorbeeld gedigitaliseerd. Maar technieken als AR geven ons de kans om totaal anders te leren. Je leert niet alleen de feiten maar je leer ook door te doen. De digitale games waren vaak meer geschikt voor jongens. Maar bij leren met AR zie je geen verschil tussen jongens en meisjes. De meisjes hadden ook een grotere relative autonomy experience (belangrijke factor bij high-performance learning). AR blijkt ook een goode tool om rechte te doen aan verschillen tussen lerenden. Het slaat een brug tussen formeel onderwijs en informeel leren. Bron: ixperium.nl

Meer informatie over AR en AR-brillen